การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

               กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง  การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน  ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการสั่งซื้อ  สินธานีรับประกันสินค้าโดยเปลี่ยนสินค้าใหม่ ภายใน 7  วัน  หากตรวจพบว่าปัญหาดังกล่าวมาจากการผลิต และการขนส่งโดยสามารถส่งอีเมล์พร้อมหลักฐานมาที่ Sinthaneemarket@gmail.com หรือ Contect  Center 053-153311 

นโยบายการรับประกันสินค้า

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับ https://www.sinthanee.com/ ทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

  1. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า
  2. บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
  1. ติดตามสถานการณ์สั่งซื้อ

วิธีตรวจสอบและติดตามสถานนะการสั่งสินค้า คุณสามารถ Login เข้าบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว  เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่ง คลิกที่นี่ลืมอีเมล์สำหรับลงทะเบียนใช้งาน

กรุณาโทร. 053-153311

เวลา 09.00 -  17.30 น.


ทำไมการจัดส่งสินค้าถึงล่าช้า

1.            ข้อมูลสถานที่จัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง

2.            ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าไม่ถูกต้อง

3.            ไม่สามารถติดต่อลูกค้าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ได้

4.            ไม่มีคนอยู่รับสินค้าตามสถานที่ที่ได้นัดหมายเอาไว้

5.            แจ้งสถานที่จัดส่งสินค้าไม่เหมือนกับที่อยู่ตามใบสั่งซื้อ

6.            ลูกค้าชำระเงินล่าช้า หรือมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการชำระเงิน

7.            คำสั่งซื้อที่จำเป็นต้องหยุดชะงัก หรือล่าช้าอันมาจาก การสั่งซื้อสินค้าในรายการใดรายการหนึ่งเป็นจำนวนมากทำให้สินค้าในคลังไม่เพียงพอต่อการ จำหน่าย

8.            เหตุสุดวิสัยที่ทำให้การจัดส่งสินค้าไม่เป็นไปตามกำหนด  (เช่นภัยธรรมชาติ  หรือสภาพอากาศที่ผิดปกติ  เป็นต้น )