การจัดส่ง

การจัดส่งสินค้า

บริษัท ฯ จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ภายใน 3 - 14 วันตามแต่ละประเภทสินค้าและพื้นที่ให้บริการ โดยบริษัทฯจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้นโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

สินค้าชิ้นเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 10 กก./กรณีมีสินค้าพร้อมในคลังสินค้า

-                   เขต จ. เชียงราย รัศมีไม่เกิน  30 กม.            ใช้เวลาจัดส่ง  1-3  วัน

-                   รัศมีเกิน  30 กม.  และต่างจังหวัด               ใช้เวลาจัดส่ง  3-7  วัน

-                   สินค้าชิ้นเล็กจัดส่งโดย Kerry  Express   โดยลูกค้าจะได้รับการโทร.นัดหมายการจัดส่งสินค้าจากพนักงานจัดส่งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการชำระเงิน       ( จัดส่งเฉพาะวันจันทร์ เสาร์  สงวนสิทธิ์ จัดส่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00  น.)

 

อัตราค่าขนส่ง

น้ำหนัก ( กิโลกรัม )

ค่าจัดส่ง ( กรณีไปส่งเอง )

ต่ำกว่า 20

80  บาท

มากว่า 20

คิดกิโลละ  50  บาท

 

หมายเหตุ 

§  จำกัดขนาดกล่องไม่เกิน  150  เซนติเมตร ( กว้าง x ยาว x สูง )

§  หากมีการเสียหายของสินค้าระหว่างการส่ง  มีการประกันของเสียหายให้ภายในวงเงิน2,000 บาท

 

สินค้าชิ้นใหญ่  หรือสินค้าที่ต้องติดตั้ง

                จัดส่งและติดตั้งเฉพาะในเขต จ.เชียงราย และจ.พะเยา  จะจัดส่งภายใน3-7  วัน  โดยทีมงานช่างและทีมขนส่งของ    สินธานี   โดยเจ้าหน้าที่จะยืนยันวันติดตั้งกับลูกค้าทางโทรศัพท์อีกครั้ง  ก่อนจัดส่งและติดตั้ง ในกรณีที่อยู่นอกพื้นที่ให้บริการจะมีค่าจัดส่งเพิ่ม 

 

                ค่าบริการจัดส่ง

ตารางการคิดค่าขนส่งสินค้า

มูลค่าของสินค้า

(หลังหักส่วนลดแล้ว)

การคิดค่าขนส่งจากสินธานี

ระยะที่ 1

( 1-30 กิโลเมตร )

ระยะที่ 2

( 30 กม.ใน เชียงราย )

ระยะที่ 3

( ต่างจังหวัด )

ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

ฟรี

คิดเพิ่ม กม.ละ 10  บาท

 

ไม่มีบริการ

ต่ำกว่า 5,000 บาท

150

คิดเพิ่ม กม.ละ 10  บาท

 

 หมายเหตุ   การนับระยะทางขนส่ง  จะเริ่มนับจากสาขาที่ตั้งของสินธานีคอมเพล็กซ์ โดยการชำระเงินค่าขนส่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเป็นเงินสด โดยลูกค้าสามารถจ่ายให้กับทีมงานและเรียกรับใบเสร็จได้ทันทีทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์การยกเลิกรายการที่สั่งซื้อที่อยู่นอกพื้นที่บริการ

นโยบายการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า


นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้

1.    กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

2.    กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เอทีเอ็มเคาน์เตอร์ธนาคารเคาน์เตอร์เซอร์วิสเก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center และเพาเวอร์บายได้รับเอกสารจากทางลูกค้าครบถ้วน