วิธีการชำระเงิน

1. ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เอทีเอ็ม  อินเตอร์เน็ต ภายใน  24 ชั่วโมง  


หลังการชำระเงินแล้ว ให้ท่านเข้าไปแจ้งการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานได้ที่นี่  www.sinthanee.com/แจ้งชำระเงิน

หรือ ส่งหลักฐาน สลิป / ใบ Pay-in ส่งอีเมล์มาที่ Sinthaneemarket@gmail.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าต่อเมื่อได้รับโอนเงินเข้าบัญชีครบถ้วนตามมูลค่า 


2. ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์

    ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต  VISA และ MASTER CARD  ผ่านหน้าเว็บไซต์
ซึ่งอาจจำเป็นต้องกรอกรหัส  Verified by visa และ Master Card Secure Code  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์  โดยลูกค้าเลือกช่องชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหลังการชำระเงินแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐาน สลิป / ใบ Pay-in ส่งอีเมล์มาที่ Sinthaneemarket@gmail.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าต่อเมื่อได้รับโอนเงินเข้าบัญชีครบถ้วนตามมูลค่า