วิธีการส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

บริษัท ฯ จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ภายใน 3 - 14 วันตามแต่ละประเภทสินค้า และพื้นที่ให้บริการ โดยบริษัทฯจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า หลังจากที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

สินค้าชิ้นเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 10 กก./กรณีมีสินค้าพร้อมในคลังสินค้า

-                   เขต จ. เชียงราย รัศมีไม่เกิน  30 กม.            ใช้เวลาจัดส่ง  1-3  วัน

-                   รัศมีเกิน  30 กม.  และต่างจังหวัด                ใช้เวลาจัดส่ง  3-7  วัน

-                   สินค้าชิ้นเล็กจัดส่งโดย Kerry  Express   โดยลูกค้าจะได้รับการโทร.นัดหมายการจัดส่งสินค้าจากพนักงานจัดส่งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการชำระเงิน        ( จัดส่งเฉพาะวันจันทร์ – เสาร์  สงวนสิทธิ์ จัดส่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00  น.)

 

อัตราค่าขนส่ง

น้ำหนัก ( กิโลกรัม )

ค่าจัดส่ง ( กรณีไปส่งเอง )

ต่ำกว่า 20

80  บาท

มากว่า 20

คิดกิโลละ  50  บาท

 

หมายเหตุ 

§  จำกัดขนาดกล่องไม่เกิน  150  เซนติเมตร ( กว้าง ยาว x สูง )

§  หากมีการเสียหายของสินค้าระหว่างการส่ง  มีการประกันของเสียหายให้ภายในวงเงิน 2,000 บาท

 

สินค้าชิ้นใหญ่  หรือสินค้าที่ต้องติดตั้ง 

                จัดส่งและติดตั้งเฉพาะในเขต จ.เชียงราย และ จ.พะเยา  จะจัดส่งภายใน 3-7  วัน  โดยทีมงานช่างและทีมขนส่งของ    สินธานี   โดยเจ้าหน้าที่จะยืนยันวันติดตั้ง กับลูกค้าทางโทรศัพท์อีกครั้ง  ก่อนจัดส่งและติดตั้ง  ในกรณีที่อยู่นอกพื้นที่ให้บริการจะมีค่าจัดส่งเพิ่ม 

                ค่าบริการจัดส่ง

ตารางการคิดค่าขนส่งสินค้า

มูลค่าของสินค้า

(หลังหักส่วนลดแล้ว)

การคิดค่าขนส่งจากสินธานี

ระยะที่ 1

( 1-30 กิโลเมตร )

ระยะที่ 2

( 30 กม.ใน เชียงราย )

ระยะที่ 3

( ต่างจังหวัด )

ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

ฟรี

คิดเพิ่ม กม.ละ 10  บาท

 

ไม่มีบริการ

ต่ำกว่า 5,000 บาท

150

คิดเพิ่ม กม.ละ 10  บาท

 

 หมายเหตุ    การนับระยะทางขนส่ง  จะเริ่มนับจากสาขาที่ตั้งของสินธานีคอมเพล็กซ์  โดยการชำระเงินค่าขนส่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเป็นเงินสด  โดยลูกค้าสามารถจ่ายให้กับทีมงานและเรียกรับใบเสร็จได้ทันที ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์การยกเลิกรายการที่สั่งซื้อที่อยู่นอกพื้นที่บริการ


นโยบายการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากการสั่งซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. จัดส่งสินค้าผิดรุ่น,หรือขนาด ให้กับลูกค้า
 2. จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้าโดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการ กระบวนการผลิตสินค้าและการขนส่ง  (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้าหลักฐานภาพถ่าย และใบแจ้งเอกสารจากศูนย์ยืนยันว่าสินค้าเสียหาย)
 3. สำหรับสินค้าที่มีการติดตั้ง เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้าถ้ามีปัญหา ภายใน 7 วัน ทางสินธานีจะส่งทีมช่างเข้าไปตรวจสอบและถ้าพบว่าเกิดจากการผลิต  ทางสินธานีจะดำเนินการเรื่องเคลมสินค้าตามขั้นตอนต่อไป
 4. บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วันทำการหากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการขอเปลี่ยนสินค้า จากการสั่งผิดรุ่นหรือไม่พอใจในตัวสินค้า
 6. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น เปลี่ยนสีหรือขนาดของสินค้าหรือ สินค้ามีปัญหา ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานสภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายต่างๆ ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯนำไปจัดส่งให้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

 1. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
 2. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center และเพาเวอร์บายได้รับเอกสารจากทางลูกค้าครบถ้วน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า