เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการต้อนรับและให้บริการลูกค้า ตามมาตรฐานสากล
( สินธานีต้องเป็นหนึ่งในดวงใจของลูกค้า )ความเป็นมา
บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด และบริษัทในเครือ ฯ
บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด เดิมชื่อว่า ร้านเล่าล่งเฮง เริ่มประกอบการค้าโดยมีคุณสังข์ เลาหะวีร์ เป็นผู้ก่อตั้ง เริ่มกิจการด้วยการรับซ่อมรถจักรยาน ในปี พ.ศ. 2496 และเริ่มจำหน่ายรถจักรยาน 2 ล้อบนถนนอุตรกิจต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้ทำการขยายกิจการโดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ยามาฮ่า ซึ่งกิจการดังกล่าวได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ และเพื่อให้การบริการลูกค้าที่ครบครันมากขึ้น จึงได้ขยายเครือข่ายธุรกิจเพิ่มเติม โดยปี พ.ศ. 2526 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มาสด้า ภายใต้ชื่อ บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด และตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายภายใต้ชื่อ บริษัท สินธานีอิเล็กทรอนิกค์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายสาขาครอบคลุม จังหวัดเชียงราย และพะเยา

ผังบริหาร
การันตีคุณภาพ