ข้อมูลข่าวสาร

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 3 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 3 อัตรา

John 21/01/2021 0

สาขาเชียงแสน   1 อัตรา
สาขาแม่สรวย     1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน    1 อัตรา

Read More
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 5 อัตรา

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 5 อัตรา

John 21/01/2021 0

สำนักงานใหญ่             1 อัตรา
บริการลูกค้า IT สนญ.   1 อัตรา
ขายและติดตั้งแม่จัน     1 อัตรา
สาขา แม่ขะจาน           1 อัตรา
สาขา เชียงม่วน            1 อัตรา

Read More
พนักงานสินเชื่อ 5 อัตรา

พนักงานสินเชื่อ 5 อัตรา

John 21/01/2021 0

สำนักงานใหญ่         2 อัตรา
ช่วยงานสาขา          1 อัตรา
สาขาแม่ลาว            1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน         1 อัตรา

Read More
พนักงานประจำสาขาน่าน 8 อัตรา

พนักงานประจำสาขาน่าน 8 อัตรา

sin 13/01/2021 0

พนง.ขาย                   4 อัตรา
พนง.การเงิน/ธุรการ     1 อัตรา
พนง.บริการติดตั้ง        2 อัตรา
พนง.สินเชื่อ                1 อัตรา

Read More
พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

John 13/01/2021 0

สำนักงานใหญ่         1 อัตรา

Read More
พนักงานประจำสาขาเชียงคำ16 อัตรา

พนักงานประจำสาขาเชียงคำ16 อัตรา

sin 02/01/2021 0

จัดการ                            1 อัตรา
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า           2 อัตรา
ขายจักรยานยนต์              2 อัตรา
ช่างบริการจักรยานยนต์     3 อัตรา
พนง.การเงิน/ธุรการ          3 อัตรา
พนง.บริการติดตั้ง             2 อัตรา
พนง.สินเชื่อ                     3 อัตรา

Read More