ศูนย์บริการ รถยนต์มาสด้า

Posted by John 18/03/2016 0 Comment(s) ศูนย์บริการ,

 

ศูนย์บริการมาสด้า  ศูนย์บริการมาตรฐานโดยแต่งตั้ง จากบริษัท มาสด้าเซลส์ ประเทศไทย ให้บริการ ตรวจเช็ค  และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมศูนย์บริการเคาะ-พ่น-สี  โดยช่างผู้ชำนาญงาน  เปิดให้บริการ จันทร์ –  เสาร์  เวลา 08.30-17.30 น.   

 

ทั้งนี้ยังให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ ( ตรอ. )  เปิดให้บริการ จันทร์ –  เสาร์  เวลา 08.30-17.30 น. วันอาทิตย์  08.30-12.30 น.