ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานการเงิน 3 อัตรา

พนักงานการเงิน 3 อัตรา

John 14/10/2021 0

สาขาเชียงม่วน  3 อัตรา

Read More
พนักงานบัญชี  1 อัตรา

พนักงานบัญชี 1 อัตรา

John 14/10/2021 0

สำนักงานใหญ่    1 อัตรา

Read More
พนักงานสินเชื่อ 4 อัตรา

พนักงานสินเชื่อ 4 อัตรา

John 14/10/2021 0

ช่วยงานสาขา           1 อัตรา
ธุรการสินเชื่อ            1 อัตรา
สาขาเชียงของ          1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน          1 อัตรา

Read More
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า  5 อัตรา

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 5 อัตรา

John 14/10/2021 0

สาขาพะเยา             1 อัตรา
สาขาห้วยไคร้           1 อัตรา
สาขาบ้านต้า            1 อัตรา
สาขาแม่ลาว            1 อัตรา
สาขาน่าน               1 อัตรา

Read More
พนักงานธุรการ 8 อัตรา

พนักงานธุรการ 8 อัตรา

John 14/10/2021 0

สาขาเชียงคำ       1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน     3 อัตรา
การตลาด            1 อัตรา
สินเชื่อ สนง.        1 อัตรา
สาขาแม่สรวย      1 อัตรา
สาขาเชียงของ     1 อัตรา

Read More
พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

John 14/10/2021 0

คลังไฟฟ้า (สนง.)    1  อัตรา

Read More
พนักงานบริการติดตั้ง 1 อัตรา

พนักงานบริการติดตั้ง 1 อัตรา

John 07/10/2021 0

สาขาแม่สาย         1 อัตรา

Read More
พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 4 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 4 อัตรา

John 07/10/2021 0

สาขาแม่จัน          1 อัตรา
สาขาเชียงแสน     1 อัตรา
สาขาบ้านต้า        1 อัตรา
สาขาแม่ลาว        1 อัตรา

Read More