ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานสินเชื่อ 6 อัตรา

พนักงานสินเชื่อ 6 อัตรา

John 29/07/2021 0

ช่วยงานสาขา           2 อัตรา
สาขาห้วยไคร้           1 อัตรา
ธุรการสินเชื่อ            1 อัตรา
สาขาเชียงของ          1 อัตรา
สาขาพะเยา              1 อัตรา

Read More
พนักงานธุรการ 10 อัตรา

พนักงานธุรการ 10 อัตรา

John 29/07/2021 0

สาขาเชียงคำ       1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน     3 อัตรา
สาขาแม่สรวย      1 อัตรา
สำนักงานใหญ่     1 อัตรา
สำนักงานใหญ่     1 อัตรา
(คนพิการ)
การตลาด            1 อัตรา
สินเชื่อ สนง.        1 อัตรา
สาขาแม่สรวย      1 อัตรา

Read More
พนักงานขายรถจักรยานยนต์  5 อัตรา

พนักงานขายรถจักรยานยนต์ 5 อัตรา

John 22/07/2021 0

หอนาฬิกา          1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน    2 อัตรา
สาขาแม่สาย       1 อัตรา
สาขาเชียงแสน   1 อัตรา

Read More
พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 5 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 5 อัตรา

John 14/07/2021 0

สาขาแม่จัน        1 อัตรา
สาขาเชียงแสน   3 อัตรา
สาขาบ้านต้า       1 อัตรา

Read More
พนักงานคลังสินค้า 3 อัตรา

พนักงานคลังสินค้า 3 อัตรา

John 14/07/2021 0

คลังสินค้า (สนง.)    2  อัตรา
คลัง จยย.              1  อัตรา

Read More
พนักงานการเงิน 3 อัตรา

พนักงานการเงิน 3 อัตรา

John 09/07/2021 0

สาขาเชียงม่วน  3 อัตรา

Read More
พนักงานประจำสาขาเชียงม่วน 2 อัตรา

พนักงานประจำสาขาเชียงม่วน 2 อัตรา

sin 01/07/2021 0

พนง.การเงิน                  1 อัตรา
พนง.สินเชื่อ                   1 อัตรา

Read More
พนักงานขายออนไลน์  1 อัตรา

พนักงานขายออนไลน์ 1 อัตรา

sin 01/07/2021 0

สำนักงานใหญ่         1  อัตรา

Read More