ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานสินเชื่อ  5 อัตรา

พนักงานสินเชื่อ 5 อัตรา

John 22/04/2021 0

ช่วยงานสาขา           1 อัตรา
สาขาห้วยไคร้           1 อัตรา
สาขาห้วยสัก            1 อัตรา
ธุรการสินเชื่อ            1 อัตรา
สาขาเชียงของ          1 อัตรา

Read More
พนักงานบัญชี  1 อัตรา

พนักงานบัญชี 1 อัตรา

John 21/04/2021 0

สำนักงานใหญ่    1 อัตรา

Read More
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า  4 อัตรา

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 อัตรา

John 21/04/2021 0

สำนักงานใหญ่          1 อัตรา
สาขาแม่จัน              1 อัตรา
สาขาแม่ลาว             1 อัตรา
สาขาบ้านดู่              1 อัตรา

Read More
พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 3 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 3 อัตรา

John 07/04/2021 0

สาขาเชียงแสน   1 อัตรา
สาขาห้วยไคร้     1 อัตรา
สาขาบ้านต้า       1 อัตรา

Read More
พนักงานขายรถจักรยานยนต์  7 อัตรา

พนักงานขายรถจักรยานยนต์ 7 อัตรา

John 07/04/2021 0

สำนักงานใหญ่     1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน     2 อัตรา
สาขาแม่สาย        1 อัตรา
สาขาแม่ใจ           1 อัตรา
สาขาเชียงแสน     1 อัตรา
สาขาจุน               1 อัตรา

Read More
พนักงานประจำสาขาเชียงม่วน 3 อัตรา

พนักงานประจำสาขาเชียงม่วน 3 อัตรา

sin 07/04/2021 0

ผู้จัดการสาขา                1 อัตรา
พนง.การเงิน                  1 อัตรา
พนง.สินเชื่อ                   1 อัตรา

Read More
พนักงานธุรการ/ทะเบียน  6 อัตรา

พนักงานธุรการ/ทะเบียน 6 อัตรา

John 07/04/2021 0

สาขาเชียงคำ       1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน     3 อัตรา
สาขาแม่สรวย      1 อัตรา
สำนักงานใหญ่     1 อัตรา

Read More
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  1 อัตรา

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา

sin 11/03/2021 0

สํานักงานใหญ่         1 อัตรา

Read More