พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 5 อัตรา

Posted by John 05/11/2021 0 Comment(s) ตำแหน่งงานว่าง,
 

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3  )
 • วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็ นพิเศษ

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา ( Transcript )
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,เอกสารการสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43,สด.8
 • สำเนาใบขับขี่

 รับสมัครงานตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ปิดทุกวันอาทิตย์
ทุกตำแหน่งมีสวัสดิการประกันชีวิต , ซื้อสินค้าราคาพนักงาน , ตรวจสุขภาพประจำปี , ฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว , ช่วยเหลือการสมรส ฯลฯ
อัตราเงินเดือนขั้นต่ำวันละ 305 บาท และ ค่าประสบการณ์, ค่าตำแหน่งตามความสามารถในการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ : ฝ่ายบุคคล ชั้น2  อาคาร Complex บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์  จำกัด
111 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000
เบอร์โทรศัพท์ 053-153311 ต่อ 131 ,150 , 172   โทรสาร 053-153312
อีเมลล์ Sinthanee.hr@gmail.com หรือสมัครได้ที่สินธานีทุกสาขาใกล้บ้าน