ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา

Posted by sin 11/03/2021 0 Comment(s) ตำแหน่งงานว่าง,
 

คุณสมบัติ :

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี 3 )
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึนไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ในงานการตลาดและมีทักษะในงานบริหารจัดการ
 • รายได้เริมต้น 30,000 บาท

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 • สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สําเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา Transcript
 • หนังสือรับรองการทํางาน ถ้ามี
 • สําเนาเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เอกสารสมรส ถ้ามี
 • สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43,สด.8
 • สําเนาใบอนุญาตขับขี่

เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุลคลอาคารคอมเพล็กซ์ ชั้นสอง บริษัท สินธานีอีเล็กทรอนิกค์ จำกัด
111 หมู่ 25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 เบอร์โทรศัพท์ 053-153311 ต่อ 131,150,176 โทรสาร 053-153312 
สมัครผ่าน www.sinthanee.com หรือสมัคร ได้ที่ สินธานีทุกสาขาใกล้บ้าน / ติดต่อสมัครทางหมู่บ้าน บ้านจัดสรร โทร.0864213801 หรือ ส่งอีเมลล์มาที่ sinthanee.hr@gmail.com