บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัดจัดทำโครงการ "มอไซค์ฮอนด้า ปันน้ำใจใส่ตู้กับข้าว"

Posted by sin 17/07/2020 0 Comment(s) ข่าวสาร,
 

บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดทำโครงการ "มอไซค์ฮอนด้า ปันน้ำใจใส่ตู้กับข้าว"
โดยติดตั้งตู้แบ่งปันไว้บริเวณหน้าโชว์รูมฮอนด้าสินธานี สาขาหอนาฬิกา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับและการแบ่งปันอาหารแห้งหรือน้ำดื่ม
ให้แก่ผู้ที่ขาดรายได้และผู้ยากไร้ในชุมชนต่าง ๆ