บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด มอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ ให้แก่ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Posted by sin 17/07/2020 0 Comment(s) ข่าวสาร,
 

บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด และตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ รถยนต์ฮอนด้า จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
นำโดยคุณยุพิน เลาหะวีร์ มอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ (Negative Pressure Mobile Bed) จำนวน 1 เตียง ,ชุด PPE จำนวน 100 ชุด
,Face Shield จำนวน 100 ชิ้น และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19