สินธานีกรุ๊ปเดินหน้าส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.36 จ.เชียงราย

Posted by sin 17/07/2020 0 Comment(s) ข่าวสาร,
 

วันที่ 30มิ.ย-1ก.ค.ที่ผ่านมา สินธานีกรุ๊ป นำโดย คุณยุพิน เลาหะวีร์(รองกรรมการผู้จัดการ) และตัวแทนทีมบริหาร
เดินหน้าส่งมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.36 จ.เชียงราย จำนวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคม
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
โรงเรียนเวียงป่าเป่าวิทยาคม
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
และ โรงเรียนปล้องวิทยาคม
โดยบริษัทได้เห็นถึงความจำเป็นที่ทางโรงเรียนต้องใช้เครื่องวัดอุณหภูมิในการคัดกรองนักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อโรงเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่นี้ สินธานีกรุ๊ป จึงขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีให้กับบุคลากรและนักเรียนมาในโอกาสนี้