มอบชุด PAPR

Posted by sin 28/07/2020 0 Comment(s) ข่าวสาร,
 

     เมื่อวันที่ 23 ก.ค.63 ที่ผ่านมา สินธานีกรุ๊ป นำโดย คุณยุพิน เลาหะวีร์ (รองกรรมการผู้จัดการ) ได้ส่งมอบ ชุด PAPR แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
จำนวน 5 ชุด มูลค่า 216,675 บาท โดยชุดPAPR เป็นชุดคลุมศีรษะที่มีพัดลมดูดให้อากาศผ่านตัวกรองก่อนจะเข้ามาที่ชุดคลุมศีรษะ และภายในชุดนี้จะมี
แรงดันอากาศมากกว่าภายนอก ทำให้เชื้อโรค /ไวรัสภายนอกเข้ามาไม่ได้ ชุด PAPR จึงทำให้แพทย์ผู้สวมใส่ปลอดภัยอย่างสูงสุดระหว่างตรวจรักษา
ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจทุกชนิด  
     สินธานีกรุ๊ปขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้