บริจาคเลือด ครั้งที่ 1 ปี 2564

Posted by sin 08/01/2021 0 Comment(s) ข่าวสาร,

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 64 ฮอนด้าสินธานี ร่วมกับ เอ.พี.ฮอนด้า และเหล่ากาชาด จ.เชียงราย เปิดรับบริจาคเลือด ครั้งที่ 1 ปี 2564 ณ อาคารสินธานีคอมเพล็กซ์

ได้โลหิตจำนวน 14,400 cc ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นผู้ให้ในครั้งนี้