งานขอบคุณลูกค้าประจำ 2559

Posted by sin 19/01/2017 0 Comment(s) ความเคลื่อนไหว,
 

และมอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการกับทางบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งการจัดงานขอบคุณนี้ จัดขึ้นทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่

และสาขา  เชียงราย พะเยา และฝาง