MSX Extream 2017

Posted by sin 16/02/2017 0 Comment(s) ความเคลื่อนไหว,

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 60 เชียงรายสินธานี นำสมาชิกกลุ่มคลับ MSX  ไปสนุกเปิดทริปแรก ปี 60 ด้วยกิจกรรมสุด EXTERME  ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย 


 โดยในงาน คุณพลชัย เครือวงค์ ผจก.ฝ่ายขายและการตลาดรถจักรยานยนต์  ให้การต้อนรับลูกค้าที่ฮอนด้าสินธานี ( หอนาฬิกา ) ก่อนเคลื่อน

ขบวนเดินทางไปร่วมกิจกรรมสุดมันส์ที่ไร่สิงห์ปารค์  อาทิ การโหนตัวด้วยสลิงจากตึกสูง 9 ชั้น  , กิจกรรมตามฐานต่าง ๆที่กำหนด  สร้างความ

สนุกสนานให้กับสมาชิกที่มาร่วมงานอย่างมาก