การพัฒนาทักษะการทำงาน

Posted by sin 13/05/2017 0 Comment(s) ความเคลื่อนไหว,
 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา  นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยนายชัย มีเดชา ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ได้เข้าติดตามความคืบหน้าในการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพเฉพาะกิจการ ของบริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการทำงาน ตลอดจนการให้บริการลูกค้าของพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด และ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด