สินธานีสานสัมพันธ์สู่ชุมชน ครั้งที่ 1

Posted by sin 17/05/2018 0 Comment(s) ความเคลื่อนไหว,

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61   ที่ผ่านทาง  สินธานีกรุ๊ป  ได้จัดกิจกรรม "สินธานีสานสัมพันธ์สู่ชุมชน ครั้งที่ 1" ณ ตลาดสด อ.เชียงม่วน โดยในงาน


มีการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า , รถจักรยานยนต์ , รถยนต์มาสด้า  ในราคาพิเศษ , สินค้าอุปโภคบริโภค ราคาลด 30-50%  , บริการเปลียนถ่ายน้ำมันเครื่อง 29 บาท , คลีนิคเครื่องใช้ไฟฟ้า  และกิจกรรมจากชุมชน อาทิ การแข่งขันกีฬาเปตอง , การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน , การประกวดร้องเพลง ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน