ความเคลื่อนไหว

งานขอบคูณลูกค้าประจำปี 2556

งานขอบคูณลูกค้าประจำปี 2556

John 28/05/2016 0

ครบรอบอีกครั้งกับงานประจำปี "งานขอบคุณลูกค้าสินธานีกรุ๊ป"

Read More
กิจกรรมงานของคุณลูกค้า ประจำปี 2556

กิจกรรมงานของคุณลูกค้า ประจำปี 2556

John 28/05/2016 0

เชียงรายสินธานี และบริษัทฯ ในเครือ จัดกิจกรรมงานขอบคุณลูกค้าประจำปี 2556 โดยปีนี้ทางบริษัทฯ  ได้เพิ่มของรางวัลมากขึ้นรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท

Read More
เพิ่มศักยภาพงานบริการ

เพิ่มศักยภาพงานบริการ

John 27/05/2016 0

เชียงรายสินธานี จำกัด  และบริษัทฯ ในเครือ  จัดการอบรมบุคลากรของบริษัทฯ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งๆ ขึ้น

Read More
ทบทวนและฝึกซ้อมรับมืออัคคีภัย

ทบทวนและฝึกซ้อมรับมืออัคคีภัย

John 27/05/2016 0

จัดอบรมทบทวนขั้นตอนการระงับเหตุอัคคีภัยด้วยอุปกรณ์ถังดับเพลิง  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และอุปกรณ์ดับเพลิง 

Read More
ซักซ้อมระงับอัคคีภัย

ซักซ้อมระงับอัคคีภัย

John 27/05/2016 0

การฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟประจำปี 2556  เพื่อในเกิดความรู้ ความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เข้าระงับเหตูไฟไหม้

Read More
วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค.2556

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค.2556

John 27/05/2016 0

เชียงรายสินธานีและบริษัทฯในเครือ เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ และงานสัปดาห์ ความปลอดภัย โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย

Read More
หน่วยบริการเคลื่อนที่สินธานี

หน่วยบริการเคลื่อนที่สินธานี

John 27/05/2016 0

เชียงรายสินธานีได้ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยแม่ซ้าย

Read More
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนฤชัย ดำแดงดี (ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยระดับ SILVER 2 บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด)

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนฤชัย ดำแดงดี (ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยระดับ SILVER 2 บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด)

John 27/05/2016 0

ร่วมแสดงความยินดีกับนายนฤชัย  ดำแดงดี (ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยระดับ Silver 2  บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด)

Read More