พนักงานโครงการบ้านสินธานี 1 อัตรา

Posted by sin 25/02/2021 0 Comment(s) ตำแหน่งงานว่าง,
 

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึนไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึนไป ด้านงานสาขาการขายการตลาดหรือสาขาทีเกียวข้อง
 • มีประสบการณ์เกียวกับงานขายบ้านจัดสรรไม่น้อยกว่า 4 ปี

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 4. สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา Transcript
 5. หนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี
 6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เอกสารสมรส ถ้ามี
 7. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43,สด.8
 8. สำเนาใบอนุญาตขับขี่

เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล อาคารคอมเพลกซ์ ชั้นสอง บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์  จำกัด

111 หมู่ 25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 

เบอร์โทรศัพท์ 053-153311ต่อ 131 ,150 , 172 โทรสาร 053-153312

สมัครผ่าน www.sinthanee.com หรือสมัครได้ที่สินธานีทุกสาขาใกล้บ้าน