พนักงานบุคคล 1 อัตรา

Posted by sin 18/11/2020 0 Comment(s) ตำแหน่งงานว่าง,
 

คุณสมบัติ :เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

       ( ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3  )

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
  4. สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา Transcript
  5. หนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี
  6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เอกสารสมรส ถ้ามี
  7. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43,สด.8
  8. สำเนาใบอนุญาตขับขี่

เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล อาคารคอมเพลกซ์ ชั้นสอง บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์  จำกัด

111 หมู่ 25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

เบอร์โทรศัพท์ 053-153311ต่อ 159,139,109 โทรสาร 053-153312

สมัครผ่าน www.sinthanee.comหรือสมัครได้ที่สินธานีทุกสาขาใกล้บ้าน/

ติดต่อสมัครทางหมู่บ้านบ้านจัดสรรโทร 086-4213801  หรือส่งเมลล์มาที่ sinthanee.hr@gmail.com