มอบของรางวัลงานกาชาด 2019

Posted by sin 06/12/2019 0 Comment(s) ข่าวสาร,
 

บริษัท สินธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โครงการหมู่บ้านสินธานี) โดยคุณดรุณี  เลาหะวีร์ มอบรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นของรางวัลในงานกาชาด จ. เชียงราย  

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม - 4 กพ2562โดยมีนายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย และนายชัยวุฒิ มีปราชญ์สม ปลัดอาวุโส เป็นผู้รับมอบ