พนักงานสินเชื่อ 5 อัตรา

Posted by John 23/06/2022 0 Comment(s) ตำแหน่งงานว่าง,
 

รับสมัครงานตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ปิดทุกวันอาทิตย์

คุณสมบัติ :

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี3) สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  • วุฒิการศึกษาปวส./ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
  • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา ( Transcript )
  • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,เอกสารการสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43,สด.8
  • สำเนาใบขับขี่

 
ทุกตำแหน่งมีสวัสดิการประกันชีวิต , ซื้อสินค้าราคาพนักงาน , ตรวจสุขภาพประจำปี , ฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว , ช่วยเหลือการสมรส ฯลฯ
อัตราเงินเดือนขั้นต่ำวันละ 305 บาท และ ค่าประสบการณ์, ค่าตำแหน่งตามความสามารถในการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ : ฝ่ายบุคคล ชั้น2  อาคาร Complex บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์  จำกัด
111 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000
เบอร์โทรศัพท์ 053-153311 ต่อ 159,139,109   โทรสาร 053-153312
อีเมลล์ Sinthanee.hr@gmail.com หรือสมัครได้ที่สินธานีทุกสาขาใกล้บ้าน