พนักงานประจำสาขาเวียงป่าเป้า 4 อัตรา

Posted by John 06/08/2020 0 Comment(s) ตำแหน่งงานว่าง,
 

ผู้จัดการสาขา

 • คุณสมบัติ: เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี 3)
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

พนักงานขาย

 • คุณสมบัติ: เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี 3)
 • มธัยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานช่างบริการ จยย.

 • คุณสมบัติ : เพศชายอายุ21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี 3)
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมรถรับพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานสินเชื่อ

 • คุณสมบัติ: เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด. ปี 3)
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่ออย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

พนักงานติดตั้ง

 • คุณสมบัติ: เพศชาย อายุ22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ รด. ปี 3 )
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานการเงิน

 • คุณสมบัติ: เพศหญิงอายุ22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา ( Transcript )
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,เอกสารการสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43,สด.8
 • สำเนาใบขับขี่
   

ทุกตำแหน่งมีสวัสดิการประกันชีวิต , ซื้อสินค้าราคาพนักงาน , ตรวจสุขภาพประจำปี , ฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว , ช่วยเหลือการสมรส ฯลฯ

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำวันละ 305 บาท และ ค่าประสบการณ์, ค่าตำแหน่งตามความสามารถในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ : ฝ่ายบุคคล ชั้น2  อาคาร Complex บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์  จำกัด

111 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000

เบอร์โทรศัพท์ 053-153311 ต่อ 159,139,109   โทรสาร 053-153312

อีเมลล์ Sinthanee.hr@gmail.com หรือสมัครได้ที่สินธานีทุกสาขาใกล้บ้าน