ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

Sinthanee group | เชียงรายสินธานี ช๊อปง่าย ได้ทุกวัน ทุกเวลา
111 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรศัพท์
053-153311

บริษัทเชียงรายสินธานีจำกัด (หอนาฬิกา)
535/3-4 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 5700
เบอร์โทรศัพท์
053-715999

บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด
118 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรศัพท์
053-153414

แบบฟอร์มติดต่อ