ติดต่อเรา

แบบฟอร์มติดต่อ

1. สินธานี จังหวัดเชียงราย มีทั้งหมด 25 สาขา

สินธานีสาขา แม่ขะจาน

เลขที่ 189 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

053-789408

สินธานี คอมเพล็กซ์

เลขที่ 111 ม.25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

053-153311

สินธานี สาขาเชียงของ

เลขที่ 438 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

053-791163

สินธานีสาขา เชียงรุ้ง

เลขที่ 1173 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

053-160571

สินธานีสาขา เชียงแสน

เลขที่ 932 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

053-777154

สินธานีสาขา เทิง

เลขที่ 197/1-3 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

053-796122

สินธานีสาขา บ้านดู่

เลขที่ 52 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

053-175557

สินธานีสาขา บ้านต้า

เลขที่ 61,61/1-3 หมู่ที่ 2 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

053-797053

สินธานีสาขา ปล้อง

เลขที่ 275 หมู่ที่ 5 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

053-160594

สินธานีสาขา ป่าแดด

เลขที่ 71 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

053-761066

สินธานีสาขา เวียงชัย

เลขที่ 339 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

053-769238

สินธานีสาขา แม่สาย

เลขที่ 68/3-5 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

053-733343-5

สินธานีสาขา ห้วยไคร้

เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

053-763272

สินธานีสาขา แม่จัน

เลขที่ 145 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

053-771288

สินธานีสาขา พญาเม็งราย

เลขที่ 357 หมู่ที่ 10 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

053-799064

สินธานีสาขา แม่สรวย

เลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

053-786029

สินธานีสาขา พาน

เลขที่ 1264 หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

053-722865

สินธานีสาขา เวียงแก่น

เลขที่ 145/1-4 หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

053-608030

สินธานีสาขา แม่ฟ้าหลวง

เลขที่ 432 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

053-912005

สินธานีสาขา แม่ลาว

เลขที่ 297 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

053-183868

สินธานีสาขา ห้วยสัก

เลขที่ 430 หมู่ที่ 27 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

053-160318

สินธานีสาขา เวียงป่าเป้า

เลขที่ 35 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

053-176121

ฮอนด้าสินธานี หอนาฬิกา

เลขที่ 530 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-715999

ยามาฮ่าสินธานี หอนาฬิกา

เลขที่ 535/3-4 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

053-715999

สินธานี บ้านดู่ 2

516 หมู่ 9 ถ. พหลโยธิน ตำบล บ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100

053-160507

2. สินธานี จังหวัดพะเยา มีทั้งหมด 9 สาขา

สินธานีสาขา เชียงคำ

เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ถนนพิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56000

054-451961

สินธานีสาขา พะเยา

เลขที่ 405/7 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

054-481512

สินธานีสาขา ปง

เลขที่ 169 หมู่ที่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56000

054-497242

สินธานีสาขา แม่ใจ

เลขที่ 124/3 หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56000

054-499755

สินธานีสาขา จุน

เลขที่ 181 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56000

054-459388

สินธานีสาขา เชียงม่วน

เลขที่ 442 หมู่ที่ 1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56000

054-430909

ฮอนด้า สินธานี สาขาพะเยา

เลขที่ 405/5 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-482371

ยามาฮ่า สินธานี สาขาพะเยา

เลขที่ 929 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-485949

สินธานีสาขา บ้านต๋อม

206 หมู่ 4 ตำบล บ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000

054-458868

3. สินธานี จังหวัดน่าน มีทั้งหมด 1 สาขา

สินธานีสาขาน่าน

เลขที่ 131 หมู่ที่ 15 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

054-716022

4. สินธานี จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 2 สาขา

สินธานีสาขา ฝาง

เลขที่ 241 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

053-4521512 หรือ 053-452154

สินธานีสาขา ไชยปราการ

621 หมู่ 2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

053114336

เราใช้คุกกี้ (cookie) และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและปรับปรุงการใช้งานในเว็บไซต์ การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการปิดกล่องข้อความนี้ ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งาน และ นโยบายคุกกี้ของเรา