แจ้งการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี บริษัท สินธานีอิเล็คทรอนิกค์ จำกัด หมายเลขบัญชี 504–6–05005–6
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงราย กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี บริษัท สินธานีอิเล็คทรอนิกค์ จำกัด หมายเลขบัญชี 262–3–04142–9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี บริษัท สินธานีอิเล็คทรอนิกค์ จำกัด หมายเลขบัญชี 154–1–05631–5