สินธานีสาขา - เชียงราย

สาขาเวียงป่าเป้า

สาขาเวียงป่าเป้า

sin 16/09/2020 0

ที่อยู่  : 35 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

เบอร์โทร. : 053-176121

Read More
สำนักงานใหญ่ คอมเพล็กซ์

สำนักงานใหญ่ คอมเพล็กซ์

John 19/03/2016 0

ที่อยู่ 111 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร 053-153311

Read More
สาขาห้วยไคร้

สาขาห้วยไคร้

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 4 หมู่ 2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57220

เบอร์โทร 053-763272, 053-763419

Read More
สาขาแม่ฟ้าหลวง

สาขาแม่ฟ้าหลวง

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 432 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทร 053-912005, 053-912006

Read More
ยามาฮ่าสินธานี บ้านดู่

ยามาฮ่าสินธานี บ้านดู่

John 19/03/2016 0

ที่อยู่ 52/1-3 หมู่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร 053-175557

Read More
สาขาแม่จัน

สาขาแม่จัน

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 145 หมู่ 3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

เบอร์โทร 053-771288, 053-772699

Read More
สาขาเชียงแสน

สาขาเชียงแสน

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 932 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

เบอร์โทร 053-777154

Read More
สาขาเชียงของ

สาขาเชียงของ

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 438 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

เบอร์โทร 053-791163, 053-791383

Read More
สาขาเชียงรุ้ง

สาขาเชียงรุ้ง

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 380 หมู่ 11 ต. ทุ่งก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย 57350

เบอร์โทร 053-160571 ,053-160572

Read More
สาขาแม่สาย

สาขาแม่สาย

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 68/3-5 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพาคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

เบอร์โทร 053-733343-4, 053-733435

Read More
สาขาเวียงชัย

สาขาเวียงชัย

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 339 หมู่ 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57150

เบอร์โทร 053-769238, 053-769239

Read More
สาขาพญาเม็งราย

สาขาพญาเม็งราย

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 357 หมู่ 10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

เบอร์โทร 053-799064 ,053-799065

Read More
สาขาเทิง

สาขาเทิง

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 197/1-3 ถ.พิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

เบอร์โทร 053-796122,053-795440

Read More
สาขาปล้อง

สาขาปล้อง

John 26/05/2016 0

ที่อยู่     : 275 หมู่ที่ 5 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
เบอร์โทร. : 053-160594


Read More
สาขาป่าแดด

สาขาป่าแดด

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 71 หมู่ที่ 11 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190

เบอร์โทร 053-761066, 053-761710

Read More
สาขาพาน

สาขาพาน

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 1264 หมู่ 12 ถ.พหลโยธิน ต.เมือง อ.พาน จ.เชียงราย 57120

เบอร์โทร 053-722865, 053-722866

Read More
สาขาแม่สรวย

สาขาแม่สรวย

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 8 , 242 หมู่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

เบอร์โทร 053-786029, 053-786009

Read More
สาขาแม่ขะจาน

สาขาแม่ขะจาน

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 189 หมู่ 1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

เบอร์โทร 053-789408, 053-789409

Read More
สาขาฝาง

สาขาฝาง

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 241 หมู่ 14 ต.เวียง อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ 50110

เบอร์โทร 053-452151, 053-452152, 053-452154

Read More
สาขาเวียงแก่น

สาขาเวียงแก่น

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 145/1-4 หมู่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย 57310

เบอร์โทร 053-608030, 053-608025

Read More
มาสด้าสินธานี เชียงราย

มาสด้าสินธานี เชียงราย

John 26/05/2016 0

ที่อยู่ 118 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร 053-153414

Read More
ฮอนด้าสินธานี หอนาฬิกา

ฮอนด้าสินธานี หอนาฬิกา

John 19/03/2016 0

ที่อยู่ 530 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร 053-715999, 053-714104

Read More
ยามาฮ่าสินธานี หอนาฬิกา

ยามาฮ่าสินธานี หอนาฬิกา

John 19/03/2016 0

ที่อยู่ 535/3-4 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร 053-715999, 053-714104

Read More
สาขาบ้านต้า

สาขาบ้านต้า

John 21/07/2016 0

ที่อยู่  61,61/1-3  หมู่ที่ 2 ต.บ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย  57000

เบอร์โทร 053-797053

Read More
สาขาแม่ลาว

สาขาแม่ลาว

sin 20/06/2018 0

ที่อยู่ 297 หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

เบอร์โทร 053-183868-9

Read More
สาขาห้วยสัก

สาขาห้วยสัก

John 26/08/2018 0

ที่อยู่ 430 ม. 27 ต.ห้วยสัก  อ.เมือง จ.เชียงราย  57000

เบอร์โทร 053-160318

Read More