ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

สำนักงานใหญ่      1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

สาขาแม่ฟ้าหลวง      1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 อัตรา

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 อัตรา

สาขาบ้านต๋อม      1 อัตรา

สาขาเชียงคำ       1 อัตรา

สาขาแม่ลาว         1 อัตรา

สาขาเชียงแสน     1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานสินเชื่อ 6 อัตรา

พนักงานสินเชื่อ 6 อัตรา

สาขาฝาง             1 อัตรา

สาขาปง              1 อัตรา

สาขาเทิง             1 อัตรา

สาขาเวียงชัย        1 อัตรา

สาขาพญาเม็งราย  1 อัตรา

สาขาแม่ใจ           1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 2 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 2 อัตรา

สำนักงานใหญ่   1 อัตรา

สาขาเวียงชัย     1 อัตรา

คุณสมบัติ