ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานขายรถจักรยานยนต์ 5 อัตรา

พนักงานขายรถจักรยานยนต์  5 อัตรา

สำนักงานใหญ่           1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน           2 อัตรา
สาขาแม่ใจ                1 อัตรา
สาขาแม่สาย              1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานประจำสาขาเชียงม่วน 4 อัตรา

พนักงานประจำสาขาเชียงม่วน 4 อัตรา

ผู้จัดการสาขา               1 อัตรา
ช่างบริการจักรยานยนต์  2 อัตรา
พนง.สินเชื่อ                 1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานโครงการบ้านสินธานี 1 อัตรา

พนักงานโครงการบ้านสินธานี  1 อัตรา

วิศวกรโยธา                    1 อัตรา
หัวหน้าฝ่ายสโตร์ก่อสร้าง  1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานบัญชี 2 อัตรา

พนักงานบัญชี  2 อัตรา

สำนักงานใหญ่    2 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานสินเชื่อ 5 อัตรา

พนักงานสินเชื่อ  5 อัตรา

ช่วยงานสาขา          2 อัตรา
สาขาห้วยไคร้           1 อัตรา
สาขาป่าแดด            1 อัตรา
สาขาห้วยสัก            1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 อัตรา

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า  4 อัตรา

บริการลูกค้า IT สนญ.       1 อัตรา
สาขาแม่จัน                     1 อัตรา
สาขาน่าน                        2 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานธุรการ/ทะเบียน 6 อัตรา

พนักงานธุรการ/ทะเบียน  6 อัตรา

สาขาเชียงคำ               1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน             3 อัตรา
สาขาแม่สรวย               1 อัตรา
สาขาห้วยไคร้               1 อัตรา

 

คุณสมบัติ

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

สำนักงานใหญ่         1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงาน IT    1 อัตรา

พนักงาน IT      1 อัตรา

รองหัวหน้า  (สำนักงานใหญ่)    1 อัตรา

คุณสมบัติ

แม่บ้าน 1 อัตรา

แม่บ้าน  1 อัตรา

สำนักงานใหญ่   1 อัตรา

คุณสมบัติ

ช่างไฟฟ้ากำลัง 3 อัตรา

ช่างไฟฟ้ากำลัง  3 อัตรา

ช่างไฟฟ้ากำลัง     3 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

สำนักงานใหญ่          1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานอะไหล่ 1 อัตรา

พนักงานอะไหล่ 1 อัตรา

 

หอนาฬิกา         1 อัตรา

คุณสมบัติ