ตำแหน่งงานว่าง

หัวหน้าสาขา ประจำสาขา 3 อัตรา

หัวหน้าสาขา ประจำสาขา 3 อัตรา

สาขาบ้านต๋อม  1 อัตรา

สาขาแม่อ้อ      1 อัตรา

สาขาแม่สาย    1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงาน ตรอ. 1 อัตรา

พนักงาน ตรอ.  1 อัตรา

สำนักงานใหญ่    1 อัตรา

คุณสมบัติ

ตำแหน่งผู้จัดการ

ตำแหน่งผู้จัดการ

ผู้จัดการสาขา   2  อัตรา

คุณสมบัติ

พนังงานตรวจสอบ 1 อัตรา

พนังงานตรวจสอบ  1  อัตรา

สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานธุรการ 3 อัตรา

พนักงานธุรการ 3 อัตรา

สาขาเชียงรุ้ง         1 อัตรา

สาขาแม่ขะจาน     1 อัตรา

 สาขาแม่ฟ้าหลวง 1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานช่างบริการรถยนต์ 8 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถยนต์ 8 อัตรา

มาสด้าเชียงราย 3 อัตรา

มาสด้าพะเยา 5 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานบัญชี 4 อัตรา

พนักงานบัญชี 4 อัตรา

สำนักงานใหญ่ 4 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายรถจักรยานยนต์ 2 อัตรา

พนักงานขายรถจักรยานยนต์  2 อัตรา

สำนักงานใหญ่        1 อัตรา

สาขาฮอนด้าพะเยา 1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานสินเชื่อ 3 อัตรา

พนักงานสินเชื่อ 3 อัตรา

สาขาแม่ฟ้าหลวง  1 อัตรา 

สำนักงานใหญ่     1 อัตรา

สาขาปง              1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 6 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 6 อัตรา

สาขาแม่สาย      1 อัตรา

สาขาเชียงรุ้ง     1 อัตรา

สาขาพาน         1 อัตรา

สำนักงานใหญ่   2 อัตรา

จุน                    1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานบริการติดตั้ง 4 อัตรา

พนักงานบริการติดตั้ง 4 อัตรา

สาขาแม่สาย        1 อัตรา

สาขาแม่สรวย      1 อัตรา

 สาขาเชียงรุ้ง      1 อัตรา

สาขาพะเยา         1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายรถจักรยาน Giant 3 อัตรา

พนักงานขายรถจักรยาน Giant 3 อัตรา

สาขาพะเยา  1 อัตรา  

สาขาฝาง     1 อัตรา

สาขาแม่สาย 1 อัตรา

คุณสมบัติ

แม่บ้าน 1 อัตรา

แม่บ้าน  1 อัตรา

ประจำโชว์รูมฮอนด้าสินธานี 1 อัตรา

คุณสมบัติ