ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานสินเชื่อ 6 อัตรา

พนักงานสินเชื่อ 6 อัตรา

ช่วยงานสาขา           2 อัตรา
สาขาห้วยไคร้           1 อัตรา
ธุรการสินเชื่อ            1 อัตรา
สาขาเชียงของ          1 อัตรา
สาขาพะเยา              1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานธุรการ 10 อัตรา

พนักงานธุรการ 10 อัตรา

สาขาเชียงคำ       1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน     3 อัตรา
สาขาแม่สรวย      1 อัตรา
สำนักงานใหญ่     1 อัตรา
สำนักงานใหญ่     1 อัตรา
(คนพิการ)
การตลาด            1 อัตรา
สินเชื่อ สนง.        1 อัตรา
สาขาแม่สรวย      1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายรถจักรยานยนต์ 5 อัตรา

พนักงานขายรถจักรยานยนต์  5 อัตรา

หอนาฬิกา          1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน    2 อัตรา
สาขาแม่สาย       1 อัตรา
สาขาเชียงแสน   1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 5 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 5 อัตรา

สาขาแม่จัน        1 อัตรา
สาขาเชียงแสน   3 อัตรา
สาขาบ้านต้า       1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานคลังสินค้า 3 อัตรา

พนักงานคลังสินค้า 3 อัตรา

คลังสินค้า (สนง.)    2  อัตรา
คลัง จยย.              1  อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานการเงิน 3 อัตรา

พนักงานการเงิน 3 อัตรา

สาขาเชียงม่วน  3 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานประจำสาขาเชียงม่วน 2 อัตรา

พนักงานประจำสาขาเชียงม่วน 2 อัตรา

พนง.การเงิน                  1 อัตรา
พนง.สินเชื่อ                   1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายออนไลน์ 1 อัตรา

พนักงานขายออนไลน์  1 อัตรา

สำนักงานใหญ่         1  อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานบริการติดตั้ง 2 อัตรา

พนักงานบริการติดตั้ง 2 อัตรา

สาขาแม่สาย       1 อัตรา
สาขาเชียงแสน    1 อัตรา

คุณสมบัติ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  1 อัตรา

สํานักงานใหญ่         1 อัตรา

คุณสมบัติ

หัวหน้าแผนก IT  1 อัตรา

หัวหน้าแผนก IT   1  อัตรา

สำนักงานใหญ่   1 อัตรา

คุณสมบัติ

แม่บ้าน 1 อัตรา

แม่บ้าน  1 อัตรา

สำนักงานใหญ่   1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

สำนักงานใหญ่          1 อัตรา

คุณสมบัติ