ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานการเงิน 3 อัตรา

พนักงานการเงิน 3 อัตรา

สาขาเชียงม่วน  3 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานบัญชี 1 อัตรา

พนักงานบัญชี  1 อัตรา

สำนักงานใหญ่    1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานสินเชื่อ 4 อัตรา

พนักงานสินเชื่อ 4 อัตรา

ช่วยงานสาขา           1 อัตรา
ธุรการสินเชื่อ            1 อัตรา
สาขาเชียงของ          1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน          1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 5 อัตรา

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า  5 อัตรา

สาขาพะเยา             1 อัตรา
สาขาห้วยไคร้           1 อัตรา
สาขาบ้านต้า            1 อัตรา
สาขาแม่ลาว            1 อัตรา
สาขาน่าน               1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานธุรการ 8 อัตรา

พนักงานธุรการ 8 อัตรา

สาขาเชียงคำ       1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน     3 อัตรา
การตลาด            1 อัตรา
สินเชื่อ สนง.        1 อัตรา
สาขาแม่สรวย      1 อัตรา
สาขาเชียงของ     1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

คลังไฟฟ้า (สนง.)    1  อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 4 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 4 อัตรา

สาขาแม่จัน          1 อัตรา
สาขาเชียงแสน     1 อัตรา
สาขาบ้านต้า        1 อัตรา
สาขาแม่ลาว        1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายรถจักรยานยนต์ 4 อัตรา

พนักงานขายรถจักรยานยนต์  4 อัตรา

หอนาฬิกา          1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน    2 อัตรา
สาขาเชียงแสน    1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานประจำสาขาเชียงม่วน 2 อัตรา

พนักงานประจำสาขาเชียงม่วน 2 อัตรา

พนง.การเงิน                  1 อัตรา
พนง.สินเชื่อ                   1 อัตรา

คุณสมบัติ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  1 อัตรา

สํานักงานใหญ่         1 อัตรา

คุณสมบัติ

หัวหน้าแผนก IT  1 อัตรา

หัวหน้าแผนก IT   1  อัตรา

สำนักงานใหญ่   1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

สำนักงานใหญ่     1 อัตรา

คุณสมบัติ