ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานบริการติดตั้ง 2 อัตรา

พนักงานบริการติดตั้ง 2 อัตรา

สาขาแม่สาย     1 อัตรา
สาขาห้วยไคร้    1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานสินเชื่อ 7 อัตรา

พนักงานสินเชื่อ  7 อัตรา

ช่วยงานสาขา           2 อัตรา
สาขาห้วยไคร้           1 อัตรา
สาขาห้วยสัก            1 อัตรา
ธุรการสินเชื่อ            1 อัตรา
สาขาเชียงของ          2 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 5 อัตรา

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า  5 อัตรา

แม่ฟ้าหลวง              1 อัตรา
สาขาแม่จัน              1 อัตรา
สาขาแม่ลาว             1 อัตรา
สาขาบ้านดู่              1 อัตรา
สาขาพะเยา              1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานธุรการ/ทะเบียน 9 อัตรา

พนักงานธุรการ/ทะเบียน 9 อัตรา

สาขาเชียงคำ       1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน     3 อัตรา
สาขาแม่สรวย      1 อัตรา
สำนักงานใหญ่     1 อัตรา
สาขาเชียงของ     1 อัตรา
การตลาด            1 อัตรา
สินเชื่อ                 1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 3 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 3 อัตรา

สาขาเชียงแสน   1 อัตรา
สาขาห้วยไคร้     1 อัตรา
สาขาบ้านต้า       1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานประจำสาขาเชียงม่วน 3 อัตรา

พนักงานประจำสาขาเชียงม่วน 3 อัตรา

ผู้จัดการสาขา                1 อัตรา
พนง.การเงิน                  1 อัตรา
พนง.สินเชื่อ                   1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายรถจักรยานยนต์ 7 อัตรา

พนักงานขายรถจักรยานยนต์  7 อัตรา

สำนักงานใหญ่     1 อัตรา
สาขาเชียงม่วน     2 อัตรา
สาขาแม่สาย        1 อัตรา
สาขาแม่ใจ           1 อัตรา
สาขาเชียงแสน     1 อัตรา
สาขาจุน               1 อัตรา

คุณสมบัติ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 อัตรา

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  1 อัตรา

สํานักงานใหญ่         1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

สำนักงานใหญ่         1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงาน IT    1 อัตรา

พนักงาน IT      1 อัตรา

รองหัวหน้า  (สำนักงานใหญ่)    1 อัตรา

คุณสมบัติ

แม่บ้าน 1 อัตรา

แม่บ้าน  1 อัตรา

สำนักงานใหญ่   1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

สำนักงานใหญ่          1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานอะไหล่ 1 อัตรา

พนักงานอะไหล่ 1 อัตรา

 

หอนาฬิกา         1 อัตรา

คุณสมบัติ