ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 5 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 5 อัตรา

สำนักงานใหญ่   1 อัตรา
สาขาห้วยไคร้     1 อัตรา
สาขาเชียงแสน   1 อัตรา
สาขาแม่สรวย     1 อัตรา
สาขาแม่ลาว       1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานสินเชื่อ 3 อัตรา

พนักงานสินเชื่อ 3 อัตรา

ช่วยงานสาขา          2 อัตรา
สาขาพาน               1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานบุคคล 1 อัตรา

พนักงานบุคคล  1 อัตรา

สำนักงานใหญ่   1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายรถจักรยานยนต์ 2 อัตรา

พนักงานขายรถจักรยานยนต์  2 อัตรา

สำนักงานใหญ่          1 อัตรา
สาขาเชียงคำ            1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงาน IT    1 อัตรา

พนักงาน IT      1 อัตรา

รองหัวหน้า  (สำนักงานใหญ่)    1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานประจำสาขาน่าน 13 อัตรา

พนักงานประจำสาขาน่าน 13 อัตรา

ผู้จัดการ                    1 อัตรา
พนง.ขาย                   4 อัตรา
พนง.การเงิน/ธุรการ     3 อัตรา
พนง.บริการติดตั้ง        2 อัตรา
พนง.สินเชื่อ                3 อัตรา

คุณสมบัติ

ช่างเชื่อม 4 อัตรา

ช่างเชื่อม  4 อัตรา

สาขาพะเยา     4 อัตรา

คุณสมบัติ

ช่างไฟฟ้ากำลัง 3 อัตรา

ช่างไฟฟ้ากำลัง  3 อัตรา

ช่างไฟฟ้ากำลัง     3 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 อัตรา

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 อัตรา

ขายและติดตั้งแม่จัน     1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

สำนักงานใหญ่          1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานธุรการ 1 อัตรา

พนักงานธุรการ 1 อัตรา

สาขาเชียงคำ               1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานช่างซ่อมบำรุง 2 อัตรา

พนักงานช่างซ่อมบำรุง 2 อัตรา

ช่างซ่อมบำรุง                   1 อัตรา
ประจำสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ

พนักงานขายออนไลน์ 1 อัตรา

พนักงานขายออนไลน์  1 อัตรา

สำนักงานใหญ่   1  อัตรา

คุณสมบัติ