ตำแหน่งงานว่าง

หัวหน้าสาขา ประจำสาขา 3 อัตรา

หัวหน้าสาขา ประจำสาขา 3 อัตรา

สาขาบ้านต๋อม  1 อัตรา

สาขาห้วยสัก    1 อัตรา

สาขาป่าก่อดำ   1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานบุคคล 1 อัตรา

พนักงานบุคคล  1 อัตรา

สำนักงานใหญ่     1  อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงาน ตรอ. 1 อัตรา

พนักงาน ตรอ.  1 อัตรา

สำนักงานใหญ่    1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานธุรการ 1 อัตรา

พนักงานธุรการ  1 อัตรา

ธุรการ/การเงิน        1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานประจำโครงการบ้านสินธานี 3 อัตรา

พนักงานประจำโครงการบ้านสินธานี  3 อัตรา
พนักงานธุรการ               1 อัตรา
โฟร์แมน                        1 อัตรา
พนักงานขาย                  1 อัตรา
คุณสมบัติ

พนักงานทะเบียน 2 อัตรา

พนักงานทะเบียน 2 อัตรา

สาขาปล้อง           1 อัตรา

สาขาแม่สาย         1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานช่างบริการรถยนต์ 8 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถยนต์ 8 อัตรา

มาสด้าเชียงราย 3 อัตรา

มาสด้าพะเยา 5 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 อัตรา

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 อัตรา

สาขาฝาง             1 อัตรา

สาขาเชียงแสน     1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายรถจักรยานยนต์ 4 อัตรา

พนักงานขายรถจักรยานยนต์  4 อัตรา

สาขาแม่ฟ้าหลวง      1 อัตรา

สาขาห้วยสัก             1 อัตรา

สาขาป่าก่อดำ           1 อัตรา

สาขาแม่สาย             1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานสินเชื่อ 7 อัตรา

พนักงานสินเชื่อ 7 อัตรา

สาขาแม่ฟ้าหลวง     1 อัตรา 

สาขาพาน               1 อัตรา

สาขาเชียงแสน        1 อัตรา

สาขาฝาง                1 อัตรา

สาขาเชียงรุ้ง           1 อัตรา

สำนักงานใหญ่         2 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 4 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 4 อัตรา

สำนักงานใหญ่    1 อัตรา

สาขาป่าก่อดำ     1 อัตรา

สาขาห้วยสัก       1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายรถจักรยาน Giant 3 อัตรา

พนักงานขายรถจักรยาน Giant 3 อัตรา

สาขาพะเยา  1 อัตรา  

สาขาฝาง     1 อัตรา

สาขาแม่สาย 1 อัตรา

คุณสมบัติ

แม่บ้าน 1 อัตรา

แม่บ้าน  1 อัตรา

ประจำโชว์รูมฮอนด้าสินธานี 1 อัตรา

สาขาแม่สาย        1 อัตรา

คุณสมบัติ