ตำแหน่งงานว่าง

ช่างเชื่อม 4 อัตรา

ช่างเชื่อม  4 อัตรา

สาขาพะเยา     4 อัตรา

คุณสมบัติ

ช่างไฟฟ้ากำลัง 3 อัตรา

ช่างไฟฟ้ากำลัง  3 อัตรา

ช่างไฟฟ้ากำลัง     3 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานประจำสาขาเวียงป่าเป้า 4 อัตรา

พนักงานประจำสาขาเวียงป่าเป้า 4 อัตรา

พนง.สินเชื่อ                  1 อัตรา
พนง.ติดตั้ง                    1 อัตรา
พนง.ขาย                      1 อัตรา
พนง.ช่างบริการ จยย.     1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 อัตรา

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 อัตรา

ขายและติดตั้งแม่จัน     1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

สำนักงานใหญ่          1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานสินเชื่อ 2 อัตรา

พนักงานสินเชื่อ 2 อัตรา

ช่วยงานสาขา       2 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

หัวหน้าส่วนคลัง       1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานอะไหล่ 2 อัตรา

พนักงานอะไหล่ 2 อัตรา

สำนักงานใหญ่   1 อัตรา

หอนาฬิกา         1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายออนไลน์ 1 อัตรา

พนักงานขายออนไลน์  1 อัตรา

สำนักงานใหญ่   1  อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายรถจักรยานยนต์ 5 อัตรา

พนักงานขายรถจักรยานยนต์  5 อัตรา

สำนักงานใหญ่          2 อัตรา

สาขาเทิง                 1 อัตรา

สาขาปง                   1 อัตรา

สาขาป่าแดด             1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 2 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 2 อัตรา

สาขาห้วยไคร้     1 อัตรา

สาขาเชียงแสน    1 อัตรา

คุณสมบัติ