ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

พนักงานคลังสินค้า 1 อัตรา

สำนักงานใหญ่      1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานบุคคล 1 อัตรา

พนักงานบุคคล  1 อัตรา

สำนักงานใหญ่   1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงาน ตรอ. 1 อัตรา

พนักงาน ตรอ.  1 อัตรา

สำนักงานใหญ่    1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานธุรการ 1 อัตรา

พนักงานธุรการ  1 อัตรา

หอนาฬิกา        1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

สาขาแม่ฟ้าหลวง      1 อัตรา

คุณสมบัติ

สถาปนิก 1 อัตรา

สถาปนิก 1 อัตรา

ประจำโครงการบ้านสินธานี

คุณสมบัติ

พนักงานช่างบริการรถยนต์ 8 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถยนต์ 8 อัตรา

มาสด้าเชียงราย 3 อัตรา

มาสด้าพะเยา 5 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 อัตรา

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 อัตรา

สาขาบ้านต๋อม      1 อัตรา

สาขาแม่ลาว        1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานสินเชื่อ 4 อัตรา

พนักงานสินเชื่อ 4 อัตรา

สาขาฝาง             1 อัตรา

สาขาปง              1 อัตรา

สาขาเทิง             1 อัตรา

สาขาเวียงชัย        1อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 2 อัตรา

พนักงานช่างบริการรถจักรยานยนต์ 2 อัตรา

สาขาแม่ลาว      1 อัตรา

สำนักงานใหญ่   1 อัตรา

คุณสมบัติ

พนักงานการเงิน 2 อัตรา

พนักงานการเงิน 2 อัตรา

สาขาบ้านต๋อม    1 อัตรา

สาขาเวียงแก่น    1 อัตรา 

คุณสมบัติ

พนักงานบริการติดตั้ง 1 อัตรา

พนักงานบริการติดตั้ง 1 อัตรา

สาขาแม่ฟ้าหลวง   1 อัตรา 

คุณสมบัติ