ตำแหน่งงานว่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
โทร. 053-153311 ต่อ 131,150,176 หรือ
ส่งอีเมลล์มาที่ sinthanee.hr@gmail.com
พนักงานธุรการ

(สาขาแม่สาย 1 อัตรา)

พนักงานทรัพยากรมนุษย์

(สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา)

พนักงานการตลาดไฟฟ้า

(สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา)

พนักงาน CALL CENTER

(สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา)

พนักงานคลังสินค้า

(สำนักงานใหญ่ คลังไฟฟ้า 1 อัตรา)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

(สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา)

พนักงานบัญชี

(สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา)

พนักงานการเงิน

2 อัตรา (สำนักงานใหญ่ 1 + สาขาปล้อง 1)

ช่างบริการรถจักรยานยนต์

4 อัตรา (สำนักงานใหญ่ 1 + สาขาเชียงของ 1 + สาขาแม่จัน 1+สาขาห้วยไคร้ 1)

พนักงานขายจักรยานยนต์

6 อัตรา (สาขาแม่สาย 1 + สาขาบ้านดู่ 1+ ฮอนด้าสินธานีพะเยา 1+ สาขาปง 1+สาขาแม่ฟ้าหลวง 1+สาขาป่าแดด 1)

พนักงานบริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

5 อัตรา (สาขาแม่สาย 2 + สาขาน่าน 2 + สาขาแม่ขะจาน 1)

พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

(สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา)

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

7 อัตรา (สาขาเชียงของ 1+สาขาจุน 1+ สาขาบ้านต้า 1+สาขาพะเยา 1+สาขาแม่ลาว 1+สำนักงานใหญ่ 2)

พนักงานสินเชื่อ

(ช่วยงานสาขา 1 อัตรา) และ 4 อัตรา (สาขาฝาง 2 + สำนักงานใหญ่ 1 + สาขาพะเยา 1)

หัวหน้าแผนกงานไอที

(สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา)

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

(สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา)

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและสื่อสารการตลาด

(สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา)

สินธานี ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโปรดอ่านรายละเอียด เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายด้านความส่วนตัว

รับทราบและให้ความยินยอมตาม สินธานี ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ดูรายละเอียด